Udzielamy Państwu gwarancji zwrotu zakupionego towaru w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyn. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, kompletnego towaru wraz pisemnym oświadczeniem. Dołączenie dowodu zakupu jest mile widziane. Termin 10-dniowy liczy się od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie na adres do korespondencji: Evision, ul. Kobielska 14/2, 04-359 Warszawa lub wysyłając e-mail na adres butik@room69.pl.

Dla ułatwienia procesu wymiany/zwrotu zachęcamy do wypełnienia Formularza wymiany/zwrotu, dostępnego w menu Użytkownik po lewej stronie. Wymagane jest podanie nr zamówienia, wybranie z listy zwracanych towarów, powód wymiany/zwrotu oraz ewentualne wpisanie nr konta do przelewu pieniężnego. Usprawni to proces wymiany/zwrotu, pozwoli również na szybsze przygotowanie towarów na które mają być wymienione zwracane modele. Pozwoli to również Państwu na monitorowanie statusu reklamacji online.

 

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu odpowiedniego protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę. Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.