1. Operatorem sklepu room69.PL jest firma:

  MCLIX - Maciej Jarosz
  ul. Kickiego 4a/52
  04-359 Warszawa

  NIP: 113 224 60 98
  REGON: 146631109

  Organ rejestrowy: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
  Konto bankowe: PKO BP: PL19 1020 1127 0000 1102 0305 4822
 2. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
  a. Obsługa zawarcia umowy sprzedaży.
  b. Wysyłka Newslettera na podstawie rejestracji.
  c. Obsługa pozostałych Usług świadczonych przez room69.PL
 3. Realizujemy zamówienia krajowe i zagraniczne.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. room69.PL dopuszcza możliwość przerw technicznych, w trakcie których sklep nie będzie przyjmował i realizował zamówień.
 5. 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza (dostępny po dodaniu towarów do koszyka) zamówienia lub złożenie zamówienia telefonicznie. Równoważne jest także wysłanie na adres e-mail sklepu room69.PL wiadomości z listą zamawianych towarów oraz danymi adresowymi.
 6. Termin realizacji zamówienia jest widoczny po wybraniu wariantu produktu (rozmiaru i koloru). Do czasu tego należy doliczyć czas dostawy paczki, czyli 24h w przypadku kuriera i 1-3 dni w przypadku Poczty Polskiej. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od sprowadzenia przez sklep ostatniego produktu z zamówienia (chyba, że strony postanowią inaczej).
 7. W szczególnych przypadkach room69.PL będzie potwierdzać zamówienie telefonicznie lub poprzez e-mail.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, szczególnie w takich przypadkach jak:
  a. Kupujący nie uregulował wcześniejszych zobowiązań (np. nie odebrał wcześniej wysłanego zamówienia).
  b. Kupujący naruszył postanowienia niniejszego regulaminu.
  c. Sprzedający nie posiada zamówionego produktu.
  d. Sprzedający ze względu na problemy techniczne nie ma możliwości zrealizowania zamówienia.
  e. Zamówienie budzi wątpliwości np. brak adresu mailowego, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 9. Kupujący może anulować złożone zamówienie telefonicznie lub e-mailowo pod adresem butik@room69.pl do czasu przekazania tego zamówienia do wysłania przewoźnikowi.
 10. Ceny w naszym katalogu na stronach room69.PL wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 11. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
 12. Aktualizacja oferowanej przez nas oferty jest prowadzona na bieżąco, czasami jednak może się zdarzyć, że zamówionego przez Państwa towaru nie będzie w magazynie. Jeśli to właśnie Państwo spotkają się z taką sytuacją to otrzymają od nas informacje o takim braku, wtedy to poprosimy o decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu realizacji, anulowanie całego zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi sklep zastrzega sobie prawo realizacji częściowej zamówienia(wartość zamówienia zostanie odpowiednio pomniejszona o koszty brakujących produktów) lub jego anulowanie.
 13. Udzielamy Państwu gwarancji zwrotu zakupionego towaru w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyn. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, kompletnego towaru wraz pisemnym oświadczeniem. Dołączenie dowodu zakupu jest mile widziane. Termin 10-dniowy liczy się od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie na adres do korespondencji: Mclix, ul. Kobielska 14/2, 04-359 Warszawa lub wysyłając e-mail na adres butik@room69.pl
 14. W przypadku zwrotu towaru oferowanego w katalogu jako komplet, należy zwrócić całość. Zwrotowi podlega pełen zastaw.
 15. W przypadku gdy zakupiony produkt ma wadę należy go dostarczyć na adres Evision, ul. Kobielska 14/2, 04-359 Warszawa i opisać wadę. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dnia od jej otrzymania.
 16. W przypadku uwzględnienia reklamacji zakupiony produkt z wadą zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana na nowy
 17. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji produkt reklamowany zostanie odesłany do osoby go reklamującej.
 18. W przypadku zwrotu towaru jest Państwu zwracana równowartość pieniężna odesłanej bielizny wynikająca z zamówienia wraz z kosztami wysyłki, które zostały poniesione w trakcie złożenia takiego zamówienia.
 19. Po odebraniu przesyłki przekażemy Państwu pieniądze na konto bankowe, którego numer należy dołączyć do wysyłanego do nas towaru lub przekazem pocztowym. W przypadku uzasadnionych reklamacji i/lub zwrotów zwrot pieniędzy zostanie wykonany w ciągu 14 dni.
 20. Koszty wynikłe z wymiany towaru przez klienta (np. źle zamówiony rozmiar) pokrywane są przez obie strony transakcji po połowie.
 21. Koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez room69.PL pokrywa sprzedawca.
 22. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipcu 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dane osobowe tj. imię i nazwisko kupującego, adres korespondencyjny, adres mailowy, telefon kontaktowy zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego w naszym sklepie, jak również w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 23. Informacje zawarte w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.
 24. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 25. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest polski Sąd powszechny właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego.